Het ontstaan van de G.O.R.F.

Tijdens de tentoonstelling van Avicultura in 1968 zaten er 40 Oosterse Rollers in de kooien. Dit was door een aantal rollerfokkers, waaronder Schouten en Coldeweij, afgesproken. Het doel hiervan was de oprichting van een speciaalclub voor Oosterse Rollers.

Op zaterdag 13 januari 1968 werd de G.O.R.F. (Gezamenlijke Oosterse Roller Fokkers) opgericht. De eerste vergadering vond plaats in Twello.Tijdens deze vergadering werd een bestuur gekozen. Het bestuur bestond uit dhr. Timmers(voorzitter), mevr.Boltjes(secretaresse) en dhr. Schouten (penningmeester).

Dit is dus het begin van de Gezamenlijke Oosterse Roller Fokkers.

In 1982 komt er een splitsing in de G.O.R.F. een aantal vliegrollerfokkers gaan verder in een eigen vereniging. Dit wordt de vliegrollerclub(VCN).

De rollers kwamen eerst in slechts acht kleurslagen voor. Tegenwoordig zijn er veel meer kleuren. De standaard is in overleg met de G.O.R.F. aangepast in 2004.

De speciaalclub heeft als doel de Oosterse Roller in stand te houden, zo mogelijk te verbeteren en ook de vliegeigenschappen te behouden.

Het bestuur van de G.O.R.F. bestaat uit:

Voorzitter/Secretaris
dhr. Kees Schrauwen – Tel. 0165-342388 – cschrauwen2@gmail.com

Penningmeester
dhr. Thom Vellenga   – Tel. 06-20435866 – thom.afke@home.nl

Bestuursleden
dhr. Willem de Wal - Tel. 0513-571602 - wengdewal@hetnet.nl

dhr. Harry Nijman - Tel. 0523-270004 - hnijman@hccnet.nl

Hier kunt u terecht voor informatie of het aanmelden van een lidmaatschap.

Contributie bedraagt € 17,50 en voor jeugdleden € 8,75

 

Ereleden :

Freek van Rijssen

Wim Ekkel , overleden op 26-12-2016

Eyk Backer erelid sinds 2018

Adri Mabelis erelid sinds 2018, overleden op 29-11-2019